𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐓𝐫𝐚𝐨 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ (𝐖𝐄𝐏𝐬)

𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐓𝐫𝐚𝐨 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ (𝐖𝐄𝐏𝐬) WeEmpowerAsia (Tăng cường Quyền năng Kinh tế của Phụ nữ Châu Á) là Chương trình hợp tác giữa Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Liên minh Châu Âu (EU) nằm trong Kế hoạch […]

𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐓𝐫𝐚𝐨 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ (𝐖𝐄𝐏𝐬)

WeEmpowerAsia (Tăng cường Quyền năng Kinh tế của Phụ nữ Châu Á) là Chương trình hợp tác giữa Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Liên minh Châu Âu (EU) nằm trong Kế hoạch chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Mục tiêu tổng thể của WeEmpowerAsia là ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia và tiếp cận các cơ hội việc làm, kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững. Chương trình đang được triển khai tại bảy quốc gia có thu nhập trung bình thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-ia, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam. Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam hiện là một đối tác của UN Women triển khai chương trình tại Việt Nam.

Một trong những hoạt động cốt lõi của Chương trình WeEmpowerAsia là huy động các công ty cam kết và vận dụng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) nơi làm việc, do UN Women và UN Global Compact khởi xướng (Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu LHQ) xây dựng từ năm 2010. Đây là một bộ công cụ gồm 7 nguyên tắc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng.

Năm 2020 và 2021, UN Women và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã tổ chức thành công Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) tại Việt Nam và được nhiều công ty nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Năm nay là lần thứ ba UN Women và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức giải thưởng này.

Giải thưởng nhằm mục đích: Khuyến khích và công nhận nỗ lực của các công ty có các sáng kiến, chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; Nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều công ty vận dụng các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.

𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐓𝐫𝐚𝐨 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ (𝐖𝐄𝐏𝐬) 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐜𝐨́ 𝟔 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜:

1. Lãnh đạo cam kết thúc đẩy bình đẳng giới (trên 35 tuổi)

2. Lãnh đạo trẻ cam kết thúc đẩy bình đẳng giới (dưới 35 tuổi)

3. Bình đẳng giới tại nơi làm việc

4. Bình đẳng giới tại thị trường.

5. Bình đẳng giới thông qua tham gia vào cộng đồng và quan hệ đối tác

6. Báo cáo minh bạch về bình đẳng giới

Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠:

1. Tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt quy mô hoặc ngành nghề, có các chương trình và thực tiễn tốt về thúc đẩy bình đẳng giới đáp ứng một hoặc nhiều hạng mục của Giải thưởng và có Giám đốc điều hành hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (hiện tại hoặc trước đây) đã từng ký hoặc sẽ có ý định sẽ ký Tuyên bố ủng hộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs)

2. Các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia tối đa hai trong số sáu hạng mục giải thưởng.

𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́

Ban tổ chức Giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) bắt đầu nhận hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng theo hình thức trực tuyến từ ngày 22/5/2022 tại website www.asiapacificwepsawards.org và kết thúc nhận đăng ký vào ngày 30/6/2022.

𝐋𝐞̂̃ 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐚̉𝐢

1. Lễ trao giải của Việt Nam dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2022 tại Hà Nội.

2. Lễ trao giải cấp khu vực sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào 11/2022.

𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: Hồ sơ đăng ký tham gia giải Giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và được đăng ký trực tuyến trên website ✏️APPLY NOW: www.asiapacificwepsawards.org

Để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn về giải thưởng xin liên hệ: Ban Tổ chức Giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) của UN Women tại Việt Nam

· Nguyễn Kim Lan: nguyen.lan@unwomen.org

Tel: (+84 24) 3850 5300

· Mai Thị Diệu Huyền: huyenmd@vcci.com.vn

Tel: (+84 24) 35742022 (máy lẻ: 366,211) /35746937

There are no comments yet

Tin khác đã đăng